Een label maken

Het maken van een label begint bij het scannen van een barcode of NFC-tag. Open hiervoor de Scannen tab, en kies de manier van scannen. Richt de camera op een barcode, of plaats een NFC-tag bij de NFC-chip van je toestel.

Na het scannen wordt er een nieuw scherm geopend. Als je al een label hebt opgeslagen voor de gescande barcode of NFC-tag, kom je in de bewerkmodus. In dit scherm heb je de volgende opties:

  1. Titel invoeren
  2. Beschrijving invoeren
  3. Spraakopname maken
  4. Spraakopname afspelen
  5. Spraakopname verwijderen
  6. Label verwijderen

Titel invoeren

De titel die je hier invoert wordt gebruikt bij de weergave in de Mijn labels tab en bij het scannen van meerdere barcodes tegelijk.

Beschrijving invoeren

Hier heb je de ruimte om het object dat je labelt uitgebreid te beschrijven. De beschrijving wordt meteen voorgelezen na het scannen.

Spraakopname

Er zijn drie knoppen die te maken hebben met het maken van, afspelen van en verwijderen van spraakopnames. Indien er een spraakopname aan een label gekoppeld is, zal de spraakopname altijd als eerste worden afgespeeld.

In de Instellingen tab kun je er voor kiezen om spraakopnames automatisch om te laten zetten naar tekst. De tekst wordt in het beschrijving veld ingevoerd.

Label verwijderen

Gebruik deze knop om het label permanent te verwijderen van je toestel. Dit kan alleen in de bewerkmodus.